Program KAWKA – zadbaj o to czym oddychasz - zamień węglowy piec i kotłownię na ekologiczne ogrzewanie! Miasto Wrocław dopłaci 70 proc. (maksymalnie 12 tys. zł) do Twojej inwestycji.
szczegóły: http://www.wroclaw.pl/srodowisko/kawka
U nas możesz liczyć na pomoc w wypełnieniu dokumentów i załatwieniu formalności.

Promocja - 20 % rabatu na wybrane modele

Dotacje dla mieszkańców Krakowa - zwrot do 100% kosztów zmiany systemu ogrzewania
SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Grzejniki z atestem przeciwybuchowym

Elektryczny ogrzewacz przeciwwybuchowy w osłonie ognio- i pyłoszczelnej jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach i przestrzeniach innych niż kopalnie metanowe, zagrożonych wybuchem mieszanin gazów i par palnych z powietrzem o temperaturze samozapłonu powyżej 200°C.
 

Spełnia wymagania normy PN-92/E-08106 w zakresie pyłoszczelności (stopień 6) i ochrony przed bryzgami wody (stopień 4) oraz norm PN-83/E-08116 i PN-EN 50014+AC: 1997 dotyczących elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych. Ogrzewacz jest przystosowany do ustawienia poziomego przez zamocowanie do stropu, podłogi lub ściany.